Parts List for Sony KV27FV300

Sony X-4040-177-1 BEZNET ASSY
$99.64
BEZNET ASSY
Qty:
_No-Img-400x300
Sony 8-735-082-05 Crt
$379.58
Crt
Miscellaneous 1.5 AMP GMA FUSE, 1.5A,
$2.97
FUSE, 1.5A,
Qty:
_No-Img-400x300
Sony A-1300-328-A PC Board-Main-A
$55.92
Pcb-Main-A
Qty:
_No-Img-400x300
Sony 4-046-765-12 Screw
$6.00
Screw
Qty:
_No-Img-400x300
Sony 1-762-816-11 Switch
$18.26
Switch
Qty:
1-692-431-21
Sony 1-692-431-21 Switch, Tactile
$14.75
Switch, Tactile
Qty:
1-453-310-11
Sony 1-453-310-11 Transformer-Flyback, Nx-4
$131.07
Transformer-Flyback, Nx-4521//X4
_No-Img-400x300
Sony 6-550-107-01 Transistor
$18.44
Transistor