Sony KV27V55 Parts & Accessories List

_No-Img-400x300
Sony 1-212-853-00 Resistor, Fusable, 6.8 1/
$10.70
Resistor, Fusable, 6.8 1/4W 5%
_No-Img-400x300
Miscellaneous 2SC4834 Transistor
$32.29
Transistor
Qty:
_No-Img-400x300
Sony 1-807-288-11 Varistor
$14.75
Varistor
Qty: